×

Euthanasie

 

Dit is natuurlijk een vervelend onderwerp. Maar in sommige gevallen is het goed om u wat te kunnen helpen met deze vaak moeilijke beslissing.

Wanneer laat je een huisdier inslapen?
In de eerste plaats moet een dier geen blijvende pijn lijden, dus pijn die met medicijnen niet op een dier- en menswaardige wijze te verhelpen is.
Wij hebben daarbij 5 vaste criteria waaraan je voldoende houvast zult hebben om de beslissing minder moeilijk te laten zijn.
Deze 5 punten moeten allen, zonder uitzondering, positief beantwoord kunnen worden. Is dit niet het geval , én er is diergeneeskundig niets aan te verhelpen, dan moet er over een euthanasie nagedacht worden.

  1. Kan je dier nog uit zichzelf eten?
  2. Kan je dier nog normale hoeveelheden water drinken?
  3. Kan je dier de ontlasting ophouden?
  4. Kan je dier de urine ophouden?
  5. Heeft het dier pijn die niet te verhelpen is?

Hoe gaat een euthanasie?
Er zijn in principe 2 mogelijkheden: thuis of in de praktijk.
Het voordeel van een uitvoering in de praktijk is dat je je het afscheid van je lievelingsdier dan toch niet associeert met een bepaalde plek thuis. Dat biedt toch op termijn al een voordeel. Ook is het handig als je dier dan in de praktijk kan blijven om opgehaald te worden. Sommige mensen verkiezen om na de verdoving door te gaan. Wij respecteren de verlangens van de mensen - het is immers een zeer emotioneel moment. Sommige mensen willen aanwezig blijven tot het laatste moment. Ieders keuze wordt gerespecteerd.

Welke methode geniet de voorkeur?
De meeste mensen uiten de voorkeur als het dier rustig wordt gemaakt met een verdoving. Dit gaat een aantal minuten vergen. Het dier slaapt dan rustig in. De ademhaling gaat langzaam verminderen. Wanneer hij/zij niets meer voelt en volledig verdoofd is, wordt het laatste prikje gegeven en slapen ze rustig in. De hartslag en de ademhaling vallen dan stil. Dit is voor de eigenaar het meest emotionele moment. Het afscheid is nu defenitief.

Wat gebeurt er met het lichaam?
U kunt dat best door ons laten verwijderen. De wetgeving en de milieunormen gebieden dat ook. Dit wil zeggen dat de dieren naar een huisdierencrematorium overgebracht worden. U hebt dan wel nog de keuze tussen een individuele en een collectieve crematie. 
Bij een individuele crematie wordt je dier individueel gecremeerd waarbij je de mogelijkheid hebt om de as van je dier in een urne te bekomen als aandenken aan later. In het laatste geval van een collectieve crematie worden ze met meerdere dieren tegelijk gecremeerd. Dit is kostenbesparend en dus goedkoper. Je hebt in dat geval niet meer de mogelijkheid om de as van je dier te bekomen. Ook bestaat de mogelijkheid om uw dier een laatste groet te betuigen voor de individuele crematie van start gaat. Je wordt daarvoor op het juiste moment uitgenodigd.
Natuurlijk willen we u graag proberen te helpen met deze moeilijke beslissing. Bel gerust of kom langs op het spreekuur, zonodig op afspraak wanneer u dat beter schikt.

Veel sterkte als u zich in dergelijke situatie bevind. En tot steun nog een gedicht.