×

Ontwormen

 

Ontwormingsadvies

 

Bijna alle pups zijn met wormen besmet door hun moeder (via de baarmoederwand en/of de moedermelk). Het betreft voornamelijk een besmetting met spoelwormen. Daarom moeten ze op jonge leeftijd al regelmatig worden ontwormd. Een goed schema voor het ontwormen is:

 • Pups ontwormen op een leeftijd van 2,4,6 weken, daarna elke maand tot 6 maanden. Dan 2x tot 4x per jaar ontwormen alhankelijk van het mogelijk contact met uitwerpselen van andere honden(wandeling, enz...).
 • Zogende teven telkens tegelijk met de pups ontwormen.
 • Alle andere honden TENMINSTE twee keer en liefst vier keer per jaar ontwormen.

Wilt u meer weten over spoelworminfecties bij de mens, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontwormen is extra belangrijk als er kleine kinderen in huis zijn, dit omdat de spoelwormen van de hond (en kat) besmettelijk zijn voor mensen. Bij de dierenarts kunt U goed werkende ontwormingsmiddelen verkrijgen die gemakkelijk toe te dienen zijn.

Van belang voor dier en mens
Spoelwormen komen van nature voor in de darmen van honden en katten. Niet alleen honden en katten, maar ook de mens kan last hebben van de larven van deze wormen. Andere wormen komen enkel bij honden voor, en zijn niet besmettelijk voor de mens. Ook de vosselintworm is besmettelijk en zelfs gevaarlijk voor de mens!

Hoe herkent u spoelwormen bij honden en katten?
Meestal zie je er niets van als een hond of kat spoelwormen heeft. Soms zijn ze te zien in braaksel of ontlasting, maar zelden.
Ze lijken op een elastiekje van gemiddeld zo'n paar tot 10 cm lang. De kleur varieert van bleekgeel tot roze-witachtig. Met een onderzoek van de ontlasting onder de microscoop kunnen we de besmetting meestal aantonen.

Hoe worden honden en katten besmet?
Bij veel honden en katten komen in de darmen spoelwormen voor. Deze wormen produceren veel eitjes (tot zo'n 200.000 per dag) die met de ontlasting worden uitgescheiden. Deze voor het blote oog onzichtbare eitjes zijn (nog) niet besmettelijk. Dat zijn ze pas na enkele weken als zich in de eitjes larven hebben ontwikkeld.
Door opname van deze besmettelijke eitjes besmetten honden en katten zich opnieuw. Dit gebeurt na likken aan de poep en de vacht of eten van de grond.
Pups en kittens kunnen zich ook besmetten via de moedermelk en pups zelfs al voor de geboorte in de baarmoeder. Daarom hebben jonge honden altijd spoelwormen en kittens vaak.

Wat zijn de verschijnselen bij honden en katten?
Wormen verminderen de conditie van uw huisdier. Vaak zien we diarree, braken, een doffe vacht en hoesten. Besmette dieren zijn vaak vermoeid en hebben weinig weerstand, waardoor ook andere ziekteverwekkers een kans krijgen.

Hoe kan de mens besmet raken?
Bijvoorbeeld door onvoldoende hygiëne na het spelen in een zandbak, de tuin of het plantsoen. Ook het eten van slecht gewassen groenten kan een infectie veroorzaken. Was ook regelmatig je handen als je met de hond gespeeld hebt, en je daarna aan tafel gaat.

Wat zijn de verschijnselen bij de mens?
De mens kan eitjes opnemen door contact met besmette grond. Uit bloedonderzoek is gebleken dat 19% van de Belgische bevolking wel eens een besmetting heeft doorgemaakt. Na opname van de besmettelijke eitjes komen de larven in het darmkanaal vrij. Deze larven trekken door het lichaam en nestelen zich in diverse organen. Meestal verloopt dit onopgemerkt; er treden geen ziekteverschijnselen op. Als ze wel optreden, lijken ze veel op griep. Soms zien we long- en leverproblemen. Bij uitzondering kunnen oogklachten optreden. Omdat kinderen meer contact hebben met de grond en minder op hygiëne letten, is het risico op herhaalde besmetting met spoelwormen bij kinderen groter dan bij volwassenen.

Hoe kunt u besmetting voorkomen?
Overal waar honden en katten hun behoefte doen, komen spoelwormeieren voor. Om een besmetting te voorkomen, moeten we onze aandacht richten op persoonlijke hygiëne(handen wassen) en op het regelmatig ontwormen van honden en katten!

Hygiëne
Met de gebruikelijke schoonmaakmiddelen en desinfectantia worden spoelwormeieren niet gedood. Daarom moeten we zorgen dat er zo min mogelijk contact is met besmettelijke eieren:

 • Verwijder zorgvuldig honden- en kattenpoep uit de kennel, de kattenbak, de tuin en de zandbak.
 • Laat katten hun behoefte doen in een kattenbak en verschoon deze regelmatig.
 • Reinig vaste ligplaatsen van honden en katten regelmatig (mand, vloer).
 • Zandbakken moeten worden afgedekt zodat honden en katten er niet hun behoefte in kunnen doen.
 • Was de handen altijd na het tuinieren en na het verwijderen van honden- en kattenpoep.
 • Houd de nagels van uw kinderen kort en laat ze hun handen wassen na het spelen en voor het eten.
 • Ontwormen dient zorgvuldig te gebeuren. Let daarbij op het volgende: gebruik wormmiddelen die werkzaam zijn tegen spoelwormen; deze zijn verkrijgbaar bij de dierenarts.
 • Ontworm iedere hond en kat viermaal per jaar, ook als u geen wormen ziet.
 • Zogende teven en poezen en jonge dieren (pups en kittens) moeten veel vaker en op vaste momenten worden ontwormd (zie ontwormingsadvies).
 • Koop pups of kittens die volgens voorschrift zijn ontwormd.

Noteer telkens wanneer uw huisdier is ontwormd b.v. in het dierenpaspoort of in een vaccinatieboekje. Doe dit dan op de daarvoor aangewezen plek(achteraan in het boekje) en niet daar waar de entingen moeten worden ingevuld.

Veel gestelde vragen

 • Mijn hond heeft vannacht in de kamer gepoept. Loop ik nu een risico bij het opruimen?
  Nee, eitjes van spoelwormen in verse honden- of kattenpoep worden pas na enkele weken besmettelijk. Er is dus geen direct risico voor besmetting.
 • Als ik een ontwormde pup koop, wat bedoelt men daar dan mee?
  Ontwormde pups die te koop worden aangeboden, zijn vaak maar een keer ontwormd. Dit moet in het eerste levensjaar nog een aantal keren worden herhaald. Niet alle spoelwormmiddelen zijn hiervoor geschikt!
 • Als je ontwormt, zijn dan alle wormsoorten weg?
  Nee, spoelwormen bijvoorbeeld, worden niet gedood met een lintwormmiddel, en omgekeerd. Er zijn wel middelen die alle wormen tegelijk behandelen!
 • Moet mijn hond ontwormd worden als hij nooit buiten komt?
  Ja, er is namelijk altijd contact met de buitenwereld. Door modderschoenen van uzelf, bezoek, zand en stof dat met de wind meegevoerd wordt, bezoek van andere honden en katten, enz. Eitjes zijn microscopisch klein en worden gemakkelijk overal mee naar toe gebracht.

 

Ontwormingsadvies


Bijna alle pups zijn met wormen besmet door hun moeder (via de baarmoederwand en/of de moedermelk). Het betreft voornamelijk een besmetting met spoelwormen. Daarom moeten ze op jonge leeftijd al regelmatig worden ontwormd. Een goed schema voor het ontwormen is:

 • Pups ontwormen op een leeftijd van 2,4,6 weken, daarna op elke maand tot 6 maanden. Dan 4x per jaar.
 • Zogende teven telkens tegelijk met de pups ontwormen.
 • Alle andere honden TENMINSTE vier keer per jaar ontwormen.

Wilt u meer weten over spoelworminfecties bij de mens, neem dan contact op met uw huisarts.

Ontwormen is extra belangrijk als er kleine kinderen in huis zijn, dit omdat de spoelwormen van de hond (en kat) besmettelijk zijn voor mensen. Bij de dierenarts kunt U goed werkende ontwormingsmiddelen verkrijgen die gemakkelijk toe te dienen zijn.

Wil je meer en uitgebreider informatie lezen over de soorten wormen en hun werking, ga dan naar:Parasieten in de rubriek Ziekten.