×
Aankoop Kat of Kitten

Ziekten bij de Kat

 

Hieronder worden veel voorkomende ziekten beschreven.

Daar het onmogelijk is om alle ziekten te behandelen in deze site, worden enkel de meest frekwente aangehaald. 

Probeer zelf géén diagnose te stellen aan de hand van deze uiteenzetting, maar ga bij vermoeden onmiddellijk naar uw dierenarts!!!!

Als je op een item klikt kom je automatisch bij het onderwerp terecht.

Ik zou een opsplitsing doen volgens: